Kassandra Frajerriks Smykkeskrin is in 2013 bij ons komen wonen. Kassie is een drukke tortie dame die in 2015 haar eerste nestje heeft gekregen. Haar kittens doen het goed in Hoofddorp en Bussum

Eind 2018 is Kassandra verhuisd naar Zutphen, ze was er klaar mee om steeds de aandacht te moeten delen met de andere katten en woont nu bij een moeder met twee dochters waar ze exclusief haar tijd toebedeeld krijgt. Dat bevalt haar heel goed.